close

Coding Dojo, hay là Tuyên ngôn của những lập trình viên muốn trở thành lập trình viên tốt hơn

Về Coding Dojo, hay là Tuyên ngôn của những lập trình viên muốn trở thành lập trình viên tốt hơn.Lập trình viên kì cựu Dave Thomas, đồng tác giả của loạt sách “Pragmatic Programmer” và “Tuyên ngôn Phát triển Phần mềm Linh hoạt”, nhận ra:
read more
1 2 3
Page 3 of 3